ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม

 

 

 

ชมธรรมะบรรยาย

   

 

 

Please select video file

ตอน 1/11
ตอน 2/11
ตอน 3/11
ตอน 4/11
ตอน 5/11
ตอน 6/11
ตอน 7/11
ตอน 8/11
ตอน 9/11
ตอน 10/11
ตอน 11/11
เทศนาที่ลานธรรมวัดสังฆ์ทานธรรม วันที่ 16 มีนาคม 2556